kompletní ?innost pro klasické silnoproudé instalace, inteligentní instalace v?etn? komplexního dálkového ovládání LOXONE pro celý d?m a zahradu prost?ednictvím tebletu ?i mobilního telefonu