Naším hlavním zam??ením je komplexní ?ešení vytáp?ní budov. Víme, jak za?ídit, abyste topili levn? a p?ípadn? i zcela zdarma. Nev??íte? P?ije?te se podívat do našeho referne?ního domu, kde vám rádi sd?líme detaily naší strategie. Topit levn? a p?ípadn? i zcela zdarma m?žete v jakémkoli objektu - od rodinných domk?, dom? p?es bytové i panelové domy až po jiné technické objekty.

Srdce každého domu je vlastní kotelna a tak jsme op?t neváhali použít nejkvalitn?jší výrobky od r?zných výrobc?. Výb?rem komponent? jsme strávili celý rok a dnes víme, že se d?slednost p?i výb?ru na 100% vyplatila. P?i návrhu zapojení kotelny né jeden odborník kroutil hlavou, ale naše p?esv?d?ení, p?esné výpo?ty, nejen odborné zkušenosti ale i zkušenosti uživatelské nás nenechali na pochybách. 

logo-nibe

 

Specializujeme se na :

vysoce kvalitní a maximáln? efektivní tepelná ?erpadla NIBE

vysoce kvalitní a maximáln? efektivní akumula?ní zásobníky a elektrokotle ACV

vysoce kvalitní a maximáln? efektivní solární systémy AMK - OPC

vysoce kvalitní litinové automatické kotle na tuhá paliva Viadrus

 

 

 

 

 

Topenářství 1
Topenářství 2
Topenářství 3