Zd?né ploty s hliníkovou výplní:

Ke každému domu neodmysliteln? pat?í i plot.

P?i stavb? referen?ního domu jsme se dlouhodob? zamýšleli jakým stylem pojmout ohrani?ení pozemku. Plot má být masivní, ale nesmí vypadat jako hradba. Kombinací zdiva Liapor a hliníkových profil? jsme docílili moderního designu a maximální užitnosti. Výrobky z hliníku umož?ují nejen zhotovení vlastních plotových polí, ale zárove? i zhotovení lehké branky a brány. Samoz?ejmostí je i automatické ovládání pohonem Hörmann skrze dálkový ovlada?, ovládání telefonem ?i tabletem v rámci komplexního zabezpe?ní a ovládání domu. 

Ploty 1
Ploty 2
Ploty 3